Kotelny

Soupravy DUKE jsou zaměřeny na následující energetická zařízení:

  • Parní středotlaké kotle (s pracovním tlakem páry do 6,5 MPa)
  • Parní nízkotlaké kotle (s pracovním tlakem páry do 0,15 MPa)
  • Parní vyvíječe
  • Horkovodní kotle a soustavy (s nejvyšší pracovní teplotou nad 115°C)
  • Teplovodní kotle a soustavy (s nejvyšší pracovní teplotou do 115°C)
  • Výměníkové stanice


Provozní náklady se soupravou DUKE:

  • 6,50 - 9,80 Kč jsou náklady na 1 rozbor vody (podle druhu soupravy), provádíte-li rozbor 1x denně po dobu 5 let (naše záruka, nikoli životnost soupravy). Náklady jsou součtem ceny soupravy a doobjednávaných činidel v lahvičkách včetně poštovného.
  • 60 haléřů jsou průměrné provozní náklady na 1 stanovení (např. tvrdosti, siřičitanu), počítáno pouze z ceny činidel včetně poštovného.


Stručný popis obsahu jednotlivých souprav:

Souprava DUKE F-s E-s D-s C-s F-k E-k D-k C-k A-k
nástěnná skříňka o o o o - - - - -
přenosný plastový kufr - - - - o o o o o
pH (8,0 - 9,5) o o o o o o o o o
pH (9,5 - 12,0) o o o - o o o - -
tvrdost zbytková o o o o o o o o o
fosforečnan (2 - 30 mg/l) o o o o o o o o o
siřičitan o o o o o o o o o
alkalita zjevná (hodnota p) o o o o o o o o o
alkalita celková (hodnota m) o o o o o o o o -
chlorid o o o o o o o o -
síran (pro solnost a vodivost) o o - - o o - - -
křemičitan o o - - o o - - -
železo (0,1 - 5 mg/l) o - - - o - - - -
celková tvrdost (ve °N) o o - - o o - - -
konec vymývání katexu o o o o o o o o o
solnost o o - - o o - - -
vodivost výpočtem o o - - o o - - -
podrobné návody a opatření o o o o o o o o o
chemie a kontrola vody v kotelnách o o o o o o o o

o

Řadit podle