Soupravy pro parní kotle

Soupravy pro kontrolu vody v parních kotlích a parních vyvíječích.

Pravidelná kontrola se vyplatí

Z provozních zkušeností vyplývá, že více než 30 % poruch kotlů je způsobeno špatnou kvalitou vody, zejména pak tvorbou nánosů, vznikem kotelního kamene a korozemi nejen vlastních kotlů, ale i jejich příslušenství. Velice důležitý je také pokles tepelné účinnosti, neboť např. 1 mm nánosu na teplosměnných plochách zvýší spotřebu paliva až o 10 %. Průběžné udržování správného složení vod v kotelnách i výměnících je jednou ze základních podmínek pro hospodárnou výrobu či přenos tepla a pro zajištění spolehlivosti a živonosti energetických soustav.

Kvalitu vody v energetických zařízeních a četnost prováděných kontrol předepisují ČSN 07 7401 a ČSN 07 0711.

Výhody soupravy DUKE:

  • Umožňuje splnit požadavky ČSN, orgánů státní inspekce i dodavatelů kotlů.
  • Plně nahradí provozní laboratoř, chemika i nákladné přístroje např. pro stanovení pH a vodivosti.
  • Bezkonkurenčně nízké provozní náklady - úplný rozbor vody každý den za cca 7 Kč včetně amortizace soupravy.
  • Všechna uvedená stanovení dokáže provádět každý pracovník přímo na místě, a to i bez sebemenších znalostí chemie. Podle přiloženého návodu se ke vzorku vody ve zkumavce přidá několik kapek příslušného činidla a vzniklé zabarvení se porovná se standardy v komparátoru.
  • Na základě zjištěných výsledků je možné ihned provést potřebná opatření, která jsou v provozních návodech rovněž uvedena.
  • Originální komparátory mají vestavěny barevné standardy ve formě světlostálých roztoků zatavených do skleněných ampulí, umožňují srovnávat vzorky se standardy za zcela stejných fyzikálních podmínek a dosáhnout tak v této kategorii nejvyšší přesnosti.
  • Shodné barevné označení komparátorů, činidel a návodů pro jednotlivá stanovení.
  • Trvalé a rychlé dodávání náhradních činidel.
  • Pětiletá záruka na komparátory a jeden rok na činidla.
Řadit podle